2007/Jul/02


สุดท้ายด้วยรัก

นภ พรชำนิ และ อมิตา ทาทา ยัง
หากเพียงเรามีกันและกันเหมือนวันวาน...

หากเพียงเรามีความมั่นใจ เหมือนดังเคย

หากเพียงฟ้านี้ไม่กว้างไกลเกินไป

หากเพียงใครจะหันหลังกลับ

ซับน้ำตากันและกัน...
หากเพียงมีใครมาทดแทนได้เทียมทัน

หากเพียงวันและคืนฝืนนอนได้เต็มตา

หากเพียงฟ้านี้ไม่มืดมนเกินไป

หากเพียงใครนำแสงสว่าง เหมือนครั้งยังมีเธอนำทาง...
จะถนอมรักเราที่เคยหล่นหายในกาลเวลา

จะถนอมรักเราที่คืนกลับมาในดวงฤทัย

ด้วยบัดนี้รู้ซึ้งแล้วว่า เธอเท่านั้นที่มีคุณค่า

ไหลรินหลั่งดุจดั่งพลังรักและศรัทธา...

หากเพียงคืนและวันผันไป ไม่ซมซาน

หากเพียงทรมานชั่วคราวแล้วลืมเลือน

หากปวดร้าวครานั้น แม้ทานทนได้

อาจไม่มีวันนี้หวนกลับ....

รับขวัญด้วยอ้อมแขนดวงใจ....
จะถนอมรักเราที่เคยหล่นหายในกาลเวลา

จะถนอมรักเราที่คืนกลับมาในดวงฤทัย

ด้วยบัดนี้รู้ซึ้งแล้วว่า เธอเท่านั้นที่มีคุณค่า

ไหลรินหลั่งดุจดั่งพลังรักและศรัทธา....
จะถนอมรักเราที่เคยหล่นหายในกาลเวลา

จะถนอมรักเราที่คืนกลับมาในดวงฤทัย

ด้วยบัดนี้รู้ซึ้งแล้วว่า เธอเท่านั้นที่มีคุณค่า

ไหลรินหลั่งดุจดั่งพลังรักและศรัทธา...========================
Comment

Comment:

Tweet